Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Risi

Asociacioni qytetar MOST sot në konferencën për media prezantoi raportin nga

 vëzhgimi i punës së 85 Këshillave të Njësive të vetëqeverisjes lokale (NJVL). Raporti përmban të dhënat për suksesshmërinë në aplikimin e kritereve dhe standardeve themelore në procesin e udhëheqjes së procesverbaleve nga seancat e mbajtura të Këshillave të NJVL, si dhe qasja e tyre deri te qytetarët.

Në kuadër të konferencës ishte i promovuar edhe “Doracaku për përdorimin e standardeve për udhëheqje të procesverbaleve nga seancat e Këshillit të NJVL”, i përgatitur në bashkëpunim me Bashkësinë e njësive të vetëqeverisjes lokale (BNJVL).

 

Lajmërim për media

 

 Новости pdf Shtyp Email