Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Pasqyrë e veçantë e komunave pdf Shtyp Email

Të dhënat e prezantuara për secilën NJVL në veçanti përfshin:

- të dhëna të përgjithshme për NJVL

- të dhëna për Këshillin e NJVL dhe përbërjen e tij

- procesverbale të dorëzuara nga seancat e mbajtura të Këshillit të NJVL në periudhe prej dhjetorit 2010 deri më dhjetor të vitit 2011.

- rezultate nga analiza e zbatuar për suksesshmërinë në përdorimin e standardeve për udhëheqje të procesverbaleve nga seancat e Këshillit të NJVL.