Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Gostivar

Gostivar Belediyesi, Meclisi ve Meclis Üyeleri

Gostivar Belediyesi, vatandaşların yerel yönetim sahasında anayasal haklarını gerçekleştirdiği yerel yönetim birimidir.

Beldiye yetkileri Makedonya Cumhuriyeti Anayasasına, Yerel Yönetim Kanunlarına ve benzer kanunlara dayanarak be-lirlenir.Gostivar Belediyesi bölgesi: Gostivar Kenti, Balin Dol, Belovişte, Brodec, Vrutok, Yukarı Baynisa, Yukarı Yelovçe, YukarıGyonoviça, Debreşe, Aşağı Baynisa, Aşağı Yelgunovse, Aşağı Gyonovisa, Jelezna Reka, Zdunye, Korito, Kunovo, Laka-visa, Leşnisa, Küçük Turçan, Merdit, Mitroy Krsti, Padalişta.YYBB (Yerel Yönetimler Birimleri Birliği), verilerine göre Gostivar Belediyesinin nüfus sayısı 81.042 bundan 66,68% Ar-navut, 19,59% Makedon, 9,86% Türk, 2,76% Roman asılı vatandaşları oluşturmaktadır.

Gostivar Belediyesi 513,39 $&2Gostivar Belediyesi merkezi Gosivar Kentindedir.Belediye bayramı 23 Aralık, Gostivar Belediyesinin ilk coğulcul meclisin kuruluş tarihidir.

Gostivar Belediyesi statüsü: belediye organizasyonunu ve belediye organlarının çalışmasını, meclis komisyonların or-ganizasyonunu ve çalışmasını, yapılan çalışmaların bağımlılık ilkeleri ile dayanmasını, vatandaşları aydınlatmak, kamubilgilere özgür şekilde ulaşılmasını sağlamak, belediye meclis toplantılarını vatandaşlara kapalı yönetilmesi durumlarınıbelirler. Belediye organlarına talep ve öneride bulunmanın yöntem ve usullerini, bunların gerçekleşmesi yönündeyapılması gerekenleri belirtir. Kamu tartışmaların organizasyonunu belirtirir, anket gerçekleştirilmesi ve vatandaşlardanteklif toplanması usulunu konumlaştırır. Meclis uygulamaların bildirilmesini, yerel idare (yerleşim birimi), savş du-rumunda savunma görevlerini belirler, Belediye arması ve bayrağının belirlenmesi usulunu ve Belediye ile ilgili diğersoruların çözümlenmesini belirler.

Gostivar Belediyesini Belediye Başkanı sn.Rufi Osmani yönetir, 22 mart 2009 yılında yerel seçimlere ilişkin yasauyarınca gizli oylamayla, serbes seçimlerle, ikinci dönem bu göreve seçildi. Görevi 4 yılldır.Belediye Meclisi, vatandaşların makam temsilci organı olarak 31 Meclis üyesinden oluşmaktadır.

Vekaletleri 4 yıldır.