Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Симончо Протогеров PDF Yazdır e-Posta
simoncho protogjerov

 

 

Роден е на 14.04.1956 година во Штип. Дипломирал на Земјоделскиот факултет и специјалист е по семено производство. Вработен е во КПУ - Штип.
Ова е негов прв мандат како член на советот на општина Штип.
Зборува англиски јазик.

Член е на следните комисии:
• Комисија за спорт;
• Комисија за статут и прописи;
• Комисија за еднакви можности.

 

 


 

јули - декември 2010

Советот на општина Штип во периодот јули - декември 2010 година има одржано 9 седници на кои биле поставени вкупно 130 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Штип, во овој период, е 9.

Број на присуства

71

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

12

02

Број на излагања

38

Гласања Г1/гласал

23

Гласања Г1/ не гласал

02

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

7

1 Поради неможност да се одреди кои членови на Советот биле присутни/ отсутни според податоците дадени во записникот, присуството/ отсуството од дваесет и третата седница на Советот не е земено предвид во табелата.
2 Погледни забелешка 1.
3 Податоците се нецелосни поради неможност од добиените записници да се утврди бројот на присутни/ отсутни членови на Советот во моментот на гласањето по одредени точки на седниците.


 

јануари – јуни 2010

 

Советот на општина Штип во периодот јануари – јуни 2010 година има одржано 6 седници на кои биле поставени вкупно 125 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Штип, во овој период, е 6.

Број на присуства

3*

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

1**

0**

Број на излагања

19

Гласања Г1/гласал

20***

Гласања Г1/ не гласал

0***

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0

* Поради неможност да се одреди кои членови на Советот биле присутни/ отсутни според податоците дадени во записниcниците, присуството/ отсуството од шеснаесетта и седумнаесетта седница на Советот не е земено предвид во табелата.
** Погледни забелешка *.
*** Податоците се нецелосни поради неможност од добиените записници да се утврди бројот на присутни/ отсутни членови на Советот во моментот на гласањето по одредени точки на седниците.