Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Сретимир Николовски PDF Печати Е-пошта
SretimirNikolovski

 

Роден е на 24.01.1958 година во с. Веродишта, Крива Паланка. Дипломирал на Медицинскиот факултет и специјалист е по интерна медицина. Вработен е во Здравствен дом Крива Паланка и ова е негов втор мандат како член на Советот на општина Крива Паланка. Зборува англиски јазик.

Член е на следните комисии:
• Комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка;
• Комисија за прашања на верификација, избори и именувања;
• Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина Крива Паланка;
• Комисија за водење постапка за утврдување на загаденоста на речната вода во Крива Паланка.

Член е на Локалниот совет за превенција и на Локалниот совет за национална платформа.

 

 

 јули - декември 2010

Советот на општина Крива Паланка во периодот јули - декември 2010 година има одржано 5 седници на кои биле поставени вкупно 106 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Крива Паланка, во овој период, е 5.

Број на присуства

5

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

0

0

Број на излагања

2

Гласања Г1/гласал

881

Гласања Г1/ не гласал

01

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0

1 Податоците се нецелосни поради неможност од добиените записници да се утврди бројот на присутни/ отсутни членови на Советот во моментот на гласањето по одредени точки на седниците.

 јануари – јуни 2010
 

Советот на општина Крива Паланка во периодот јануари – јуни 2010 година има одржано 7 седници на кои биле поставени вкупно 144 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Крива Паланка, во овој период, е 7.

Број на присуства

6

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

1

0

Број на излагања

5

Гласања Г1/гласал

92*

Гласања Г1/ не гласал

0*

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0

* Податоците се нецелосни поради неможност од добиените записници да се утврди бројот на присутни/ отсутни членови на Советот во моментот на гласањето по одредени точки на седниците.