Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Слаѓана Јовановска - Беќарова PDF Печати Е-пошта
SlagjanaJovanovskaBekarova

 

 

Родена е на 01.10.1968 година. Дипломирала на Правниот факултет и по професија е адвокат во Адвокатска канцеларија "Слаѓана Ј. Беќарова". Ова е нејзин прв мандат како член на Советот на општина Крива Паланка.
Зборува англиски јазик.

Член е на следните комисии:
• Комисија за јавни дејности;
• Комисија за Статут и прописи.

Член е на Локалниот совет за национална платформа.

 

 

 јули - декември 2010

 

Советот на општина Крива Паланка во периодот јули - декември 2010 година има одржано 5 седници на кои биле поставени вкупно 106 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Крива Паланка, во овој период, е 5.

Број на присуства

5

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

0

0

Број на излагања

11

Гласања Г1/гласал

881

Гласања Г1/ не гласал

01

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0

1 Податоците се нецелосни поради неможност од добиените записници да се утврди бројот на присутни/ отсутни членови на Советот во моментот на гласањето по одредени точки на седниците.

 

 


 


јануари – јуни 2010

 

Советот на општина Крива Паланка во периодот јануари – јуни 2010 година има одржано 7 седници на кои биле поставени вкупно 144 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Крива Паланка, во овој период, е 7.

Број на присуства

6

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

1

0

Број на излагања

25

Гласања Г1/гласал

92*

Гласања Г1/ не гласал

0*

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

1

* Податоците се нецелосни поради неможност од добиените записници да се утврди бројот на присутни/ отсутни членови на Советот во моментот на гласањето по одредени точки на седниците.