Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Борјанчо Мицевски PDF Печати Е-пошта
BorjancoMicevski


Роден е на 14.08.1971 година во Крива Паланка. Дипломирал на Природно - математичкиот факултет отсек Хемија. Вработен е во НВО "Регионален центар за одржлив развој". Ова е негов прв мандат како член на Советот на општина Крива Паланка. 

Зборува англиски, хрватски, српски, бугарски и словенечки јазик.

Член е на следните комисии:
• Комисија за финансии и локален економски развој;
• Комисија за прашања на верификација, избори и именувања.

Член е на Локалниот совет за превенција и на Локалниот совет за национална платформа.

 

 

 јули - декември 2010

 

Советот на општина Крива Паланка во периодот јули - декември 2010 година има одржано 5 седници на кои биле поставени вкупно 106 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Крива Паланка, во овој период, е 5.

Број на присуства

4

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

1

0

Број на излагања

36

Гласања Г1/гласал

861

Гласања Г1/ не гласал

01

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0

1 Податоците се нецелосни поради неможност од добиените записници да се утврди бројот на присутни/ отсутни членови на Советот во моментот на гласањето по одредени точки на седниците.

 

 


 


јануари – јуни 2010


Советот на општина Крива Паланка во периодот јануари – јуни 2010 година има одржано 7 седници на кои биле поставени вкупно 144 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Крива Паланка, во овој период, е 7.

Број на присуства

6

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

1

0

Број на излагања

59

Гласања Г1/гласал

92*

Гласања Г1/ не гласал

0*

Поднесени иницијативи

3

Поднесени прашања до Градоначалникот

1

* Податоците се нецелосни поради неможност од добиените записници да се утврди бројот на присутни/ отсутни членови на Советот во моментот на гласањето по одредени точки на седниците.