Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Вевчани PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 2433*                                                                                                                                    Категорија на општината

Број на жители: До 5.000
Број на членови на Советот: 9

Општини во оваа категорија: Новаци, Лозово, Градско, Дојран, Росоман.

Демир Капија, Вранештица,Пласница, Зрновци,

Ранковце, Старо Нагоричане, Конче, Зелениково, Вевчани, Карбинци

Градоначалник на општината: Перо Илиески 

Претседател на Совет на општината: Сашо Иваноски

Членови на Совет на општината:

1. Сашо Иваноски

2. Борче Размоски

3. Елена Анѓеличиноска

4. Наташа Костојчиноска

5. Анѓелко Пешиноски

6. Симун Лешоски

7. Катица Попоска

8. Ивица Плушкоски

9. Душко Ѓурчески

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

 

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Вевчани има доставено 1 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_vevcani_17_sednica_16.09.2011

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Вевчани има доставено 4 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_vevcani_12_sednica_03.12.2010
zapisnik_sovet_vevcani_sednica_28.01.2011
zapisnik_sovet_vevcani_14_sednica_28.01.2011
zapisnik_sovet_vevcani_15_sednica_28.04.2011

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.