Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Демир Хисар PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 9497*                                                                                                                                         Категорија на општината

Број на жители: Од 5.001 до 10.000
Број на членови на Советот: 11

Општини во оваа категорија: Могила, Демир Хисар, Чашка, Богданци,

Маврово и Ростуша,Пехчево, М.Каменица,

Чешиново-Облешево, Дебарца,Кривогаштани,Македонски Брод,

Крушево, Сопиште, Петровец,Чучер – Сандево, Центар Жупа

Градоначалник на општината: Тони Ангелевски 

Претседател на Совет на општината: Љупчо Ангелевски

Членови на Совет на општината:

1. Љупчо Ангелевски
7. Леонора Јолевска
2. Бенита Чорбевска
8. Никола Тренчевски
3. Елизабета Крстевска
9. Добре Бошевски
4. Добре Поповски
10. Драге Пупунчевски
5. Кире Димовски
11. Васко Јовановски
6. Славе Огненовски

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Демир Хисар НЕМА доставено записници од одржани седници на советот.* Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII