Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Тони Ефремоски - престанат мандат PDF Печати Е-пошта
Toni Efremoski [sovetnici]

 

 

Роден на 09.05.1967 во Гостивар. Дипломирал на Металуршкиот факултет а вработен е како професор во СЕОУ Гостивар. Ова е негов прв мандат како член на Советот на општина Гостивар. Зборува англиски и српски јазик.

Член е на следните комисии: 
• Комисија за комунални работи и сообраќај,
• Комисија за односи со заедниците

 

 

 


 

јули - декември 2010

Советот на општина Гостивар во периодот јули - декември 2010 година има одржано 5 седници на кои биле поставени вкупно 55 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Гостивар, во овој период, е 5.

Советникот Тони Ефремоски, е присутен на тринаесеттата и четиринаесеттата седница. На четиринаесеттата седница, изгласана е одлука за престанок на неговиот мандат, од причина што е в.д. Директор на СЕОУ Гостивар. Неговото место во Советот ќе го превземе советничката Иванка Наумчевска

Број на присуства

21

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

02

02

Број на излагања

0

Гласања Г1/гласал

33

Гласања Г1/ не гласал

03

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0

 

1 Поради неможност да се одреди кои членови на Советот биле присутни/ отсутни според податоците дадени во записникот, присуството/ отсуството од вонредната седница на Советот од 10.12.2010 не е земено предвид во табелата.

2 Погледни забелешка 1.

3 Податоците се нецелосни поради неможност од добиените записници да се утврди бројот на присутни/ отсутни членови на Советот во моментот на гласањето по одредени точки на седниците.

 


 

јануари – јуни 2010

 

Советот на општина Гостивар во периодот јануари – јуни 2010 година има одржано 5 редовни седници на кои биле поставени вкупно 56 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови на седници на Советот на општина Гостивар во овој период изнесува 5.

 

Број на присуства

5

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

0

0

Број на излагања

1

Гласања Г1/гласал

10*

Гласања Г1/ не гласал

0*

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0


* Податоците се нецелосни поради неможност од добиените записници да се утврди бројот на присутни/ отсутни членови на Советот во моментот на гласањето по одредени точки на седниците.