Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Крушево PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 9684*                                                                                                                                         Категорија на општината

Број на жители: Од 5.001 до 10.000
Број на членови на Советот: 11

Општини во оваа категорија: Могила, Демир Хисар, Чашка, Богданци,

Маврово и Ростуша,Пехчево, М.Каменица,

Чешиново-Облешево, Дебарца,Кривогаштани,Македонски Брод,

Крушево, Сопиште, Петровец,Чучер – Сандево, Центар Жупа

Градоначалник на општината: Василчо Дамчески 

Претседател на Совет на општината: Никола Јованоски

Членови на Совет на општината: 

1. Никола Јованоски
7. Ружица Марковска
2. Лидија Маркоска Кардула
8. Таќи Ташкоски
3. Гоце Кически
9. Менка Ќукоска
4. Агапи Чункоска
10. Демирша Емини Дава
5. Спиро Спасески
11. Исмет Ахмеди
6. Зорица Манчевска Трајчулеска

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Крушево има доставено 5 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_krusevo_33_sednica_31.10.2011
zapisnik_sovet_krusevo_34_sednica_15.11.2011
zapisnik_sovet_krusevo_32_sednica_07.09.2011
zapisnik_sovet_krusevo_31_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_krusevo_30_sednica_26.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Крушево има доставено 8 записника од одржани седници на советот.

zapisnik_sovet_krusevo_29_sednica_09.06.2011
zapisnik_sovet_krusevo_28_sednica_09.05.2011
zapisnik_sovet_krusevo_27_sednica_06.04.2011
zapisnik_sovet_krusevo_26_sednica_01.04.2011
zapisnik_sovet_krusevo_25_sednica_18.03.2011
zapisnik_sovet_krusevo_24_sednica_i_prodolzenie_18.03.2011
zapisnik_sovet_krusevo_24_sednica_15.03.2011
zapisnik_sovet_krusevo_23_sednica_i_prodolzenie_11.02.2011
zapisnik_sovet_krusevo_23_sednica_28.01.2011
zapisnik_sovet_krusevo_22_sednica_27.12.2010

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII