Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Новаци PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 3549*                                                                                                                                     Категорија на општината

Број на жители: До 5.000
Број на членови на Советот: 9

Општини во оваа категорија: Новаци, Лозово, Градско, Дојран, Росоман.

Демир Капија, Вранештица,Пласница, Зрновци,

Ранковце, Старо Нагоричане, Конче, Зелениково, Вевчани, Карбинци

Градоначалник на општината: Лазар Котевски 

Претседател на Совет на општината: Мицевски Пецо

Членови на Совет на општината:

1. Мицевски Пецо
2. Пецо Талевски
3. Доста Секуловска
4. Тони Стојчевски
5. Владе Мицевски
6. Мирјана Кузмановска
7. Стевче Белјановски
8. Кирче Здравковски
9. Иван Стојовски

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС


 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Новаци има доставено 7 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_novaci_43_sednica_16.12.2011
zapisnik_sovet_novaci_42_sednica_07.12.2011
zapisnik_sovet_novaci_41_sednica_04.11.2011
zapisnik_sovet_novaci_40_sednica_20.10.2011
zapisnik_sovet_novaci_39_sednica_22.09.2011
zapisnik_sovet_novaci_38_sednica_15.08.2011
zapisnik_sovet_novaci_37_sednica_25.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Новаци има доставено 7 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_novaci_29_sednica_22.12.2010
zapisnik_sovet_novaci_28_sednica_14.12.2010
zapisnik_sovet_novaci_30_sednica_20.01.2011
zapisnik_sovet_novaci_31_sednica_17.02.2011
zapisnik_sovet_novaci_32_sednica_11.03.2011
zapisnik_sovet_novaci_33_sednica_19.04.2011
zapisnik_sovet_novaci_34_sednica_06.05.2011
zapisnik_sovet_novaci_35_sednica_20.05.2011
zapisnik_sovet_novaci_36_sednica_16.06.2011

 


 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.