Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Градско PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 3760*                                                                                                                                    Категорија на општината

Број на жители: До 5.000
Број на членови на Советот: 9

Општини во оваа категорија: Новаци, Лозово, Градско, Дојран, Росоман.

Демир Капија, Вранештица,Пласница, Зрновци,

Ранковце, Старо Нагоричане, Конче, Зелениково, Вевчани, Карбинци

Градоначалник на општината: Глигур Коцев 

Претседател на Совет на општината: Жанета Чаушевска

Членови на Совет на општината: 

1. Жанета Чаушевска

2. Ванчо Цветков

3. Милутин Филипов

4. Тони Стоилов

5. Елена Темелковска

6. Марјанчо Иванов

7. Николче Ставрев

8. Весна Бошкова

9. Љупче Иванов 

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Градско има доставено 3 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_gradsko_14_sednica_28.12.2011
zapisnik_sovet_gradsko_13_sednica_28.09.2011
zapisnik_sovet_gradsko_12_sednica_20.07.2011

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Градско има доставено 2 записник од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_gradsko_10_sednica_29.12.2010
zapisnik_sovet_gradsko_11_sednica_15.03.2011

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.