Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Росоман PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 4141*                                                                                                                                    Категорија на општината

Број на жители: До 5.000
Број на членови на Советот: 9

Општини во оваа категорија: Новаци, Лозово, Градско, Дојран, Росоман.

Демир Капија, Вранештица,Пласница, Зрновци,

Ранковце, Старо Нагоричане, Конче, Зелениково, Вевчани, Карбинци

Градоначалник на општината: Стојанче Лазов 

Претседател на Совет на општината: Маријанчо Пенчев

Членови на Совет на општината:

1. Маријанчо Пенчев

2. Владо Орданов

3. Јулијана Трикиќ

4. Дејан Николов

5. Маја Миленовиќ

6. Вукашин Андриќ

7. Ристо Јошев

8. Борче Миловановиќ

9. Душко Кареов

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Росоман има доставено 6 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_rosoman_33_sednica_26.12.2011
zapisnik_sovet_rosoman_29_sednica_04.08.2011
zapisnik_sovet_rosoman_28_sednica_15.07.2011
zapisnik_sovet_rosoman_32_sednica_31.11.2011
zapisnik_sovet_rosoman_31_sednica_31.10.2011
zapisnik_sovet_rosoman_30_sednica_30.09.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Росоман има доставено 5 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_rosoman_22_sednica_28.12.2010
zapisnik_sovet_rosoman_21_sednica_15.12.2010
zapisnik_sovet_rosoman_20_sednica_03.12.2010
zapisnik_sovet_rosoman_23_sednica_26.01.2011
zapisnik_sovet_rosoman_24_sednica_24.02.2011
zapisnik_sovet_rosoman_26_sednica_29.04.2011
zapisnik_sovet_rosoman_25_sednica_15.03.2011
zapisnik_sovet_rosoman_27_sednica_29.06.2011

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.