Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Ново Село PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 11567*                                                                                                                                                           Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арачиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Петар Спасов 

Претседател на Совет на општината: Драган Трајков

Членови на Совет на општината:

1. Драган Трајков
9. Жаклина Ѓоргиева
2. Весна Андонова
10. Пављо Крстев
3. Јонче Стојчев
11. Живорад Дончев
4. Љупчо Златинов
12. Драги Стоилов
5. Борис Стоилов
13. Силвица Јованова
6. Славица Делева
14. Петар Костадинов
7. Васка Николова
15. Кристина Златанова
8. Ристо Попов

 

Преглед по општината

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Ново Село има доставено 8 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_novoselo_40_sednica_17.01.2012
zapisnik_sovet_novoselo_39_sednica_29.12.2011
zapisnik_sovet_novoselo_38_sednica_07.12.2011
zapisnik_sovet_novoselo_37_sednica_04.11.2011
zapisnik_sovet_novoselo_36_sednica_28.10.2011
zapisnik_sovet_novoselo_35_sednica_22.09.2011
zapisnik_sovet_novoselo_34_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_novoselo_33_sednica_27.078.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Ново Село има доставено 8 записника од одржани седници на советот.