Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Радовиш pdf Shtyp Email

Број на жители: 28244*                                                                                                                                                                         Категорија на општината

Број на жители: Од 20.001 до 40.000
Број на членови на Советот: 19

Општини во оваа категорија:

Гевгелија, Врапчиште, Кавадарци, Кичево, Кочани,

Крива Паланка, Липково, Радовиш, Сарај,

Шуто Оризари, Бутел, Теарце, Желино, Боговиње

Градоначалник на општината: Роберт Велков 

Претседател на Совет на општината: Сашко Николов

Членови на Совет на општината:

1. Сашко Николов
11. Кирче Матрапазов
2. Ристо Сулев
12. Ѓорѓи Атанасов
3. Ангел Манев
13. Милева Ѓорѓиева
4. Ѓорѓи Манев
14. Славчо Евтимов
5. Билјана Иванова
15. Лимонка Илиевска
6. Марина Митева
16. Стефанов Митко
7. Тања Тодорова
17. Горанчо Козовски
8. Зоран Крстев
18. Омеров Енис
9. Милан Јованов
19. Крстев Георги
10. Билјана Теохарева-Филипова

 

Преглед по општината

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Радовиш има доставено 6 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_radovis_46_sednica_04.11.2011
zapisnik_sovet_radovis_45_sednica_31.10.2011
zapisnik_sovet_radovis_44_sednica_28.09.2011
zapisnik_sovet_radovis_43_sednica_12.09.2011
zapisnik_sovet_radovis_42_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_radovis_41_sednica_06.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Радовиш има доставено 6 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_radovis_34_sednica_27.12.2010
zapisnik_sovet_radovis_33_sednica_21.12.2010
zapisnik_sovet_radovis_35_sednica_25.01.2011
zapisnik_sovet_radovis_36_sednica_28.02.2011
zapisnik_sovet_radovis_37_sednica_25.03.2011
zapisnik_sovet_radovis_38_sednica_26.04.2011
zapisnik_sovet_radovis_39_sednica_30.05.2011
zapisnik_sovet_radovis_40_sednica_27.06.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.