Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Берово PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 13941*                                                                                                                                                             Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арчиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Драги Наџински

Претседател на Совет на општината: Јован Матеничарски

Членови на Совет на општината:
1.Емилија Шуманска
9.Лилјана Полевска
2.Никола Ковачовски
10.Владо Клинчарски
3.Зоран Мазновски
11.Ванчо Брашнарски
4.Љупка Дупкарска
12.Јагода Шахпаска
5.Ванчо Ременски
13.Славчо Буровски
6.Љупчо Русковски
14.Илија Рунтевски
7.Емилија Александрова
15.Јован Матеничарски
8.Горан Буровски

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 01.07.2011 до 31.12.2011 Општина Берово има доставено 5 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_berovo_28_sednica_01.11.2011
zapisnik_sovet_berovo_27_sednica_29.09.2011
zapisnik_sovet_berovo_26_sednica_13.09.2011
zapisnik_sovet_berovo_25_sednica_29.07.2011
zapisnik_sovet_berovo_24_sednica_14.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Берово има доставено 6 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_berovo_19_sednica_28.12.2010
zapisnik_sovet_berovo_18_sednica_06.12.2010
zapisnik_sovet_berovo_17_sednica_06.12.2010
zapisnik_sovet_berovo_20_sednica_31.01.2011
zapisnik_sovet_berovo_22_sednica_10.03.2011
zapisnik_sovet_berovo_23_sednica_05.04.2011

 

* Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII 

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.