Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Пехчево PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 5517*                                                                                                                                          Категорија на општината

Број на жители: Од 5.001 до 10.000
Број на членови на Советот: 11

Општини во оваа категорија: Могила, Демир Хисар, Чашка, Богданци,

Маврово и Ростуша,Пехчево, М.Каменица,

Чешиново-Облешево, Дебарца,Кривогаштани,Македонски Брод,

Крушево, Сопиште, Петровец,Чучер – Сандево, Центар Жупа

Градоначалник на општината: Јованчо Станоевски 

Претседател на Совет на општината: Игор Поповски

Членови на Совет на општината:

1. Игор Поповски
7. Драган Тренчевски
2. Јован Кацарски
8. Љупчо Костадинов
3. Шериф Нехтепаров
9. Јованка Пешначка
4. Ванчо Сивевски
10. Борис Капушевски
5. Роза Пајантова
11. Богдан Стојановски
6. Мефаил Кантуров

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС


 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Пехчево има доставено 1 записник од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_pehcevo_23_sednica_26.12.2011
zapisnik_sovet_pehcevo_22_sednica_26.10.2011
zapisnik_sovet_pehchevo_21_sednica_25.08.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Пехчево има доставено 3 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_pehcevo_17_sednica_24.12.2010
zapisnik_sovet_pehcevo_16_sednica_06.12.2010
zapisnik_sovet_pehchevo_18_sednica_14.02.2011
zapisnik_sovet_pehchevo_19_sednica_28.03.2011
zapisnik_sovet_pehchevo_20_sednica_22.06.2011

 

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.