Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Зрновци PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 3264*                                                                                                                                       Категорија на општината

Број на жители: До 5.000
Број на членови на Советот: 9

Општини во оваа категорија: Новаци, Лозово, Градско, Дојран, Росоман.

Демир Капија, Вранештица,Пласница, Зрновци,

Ранковце, Старо Нагоричане, Конче, Зелениково, Вевчани, Карбинци

Градоначалник на општината: Блаже Станков  

Претседател на Совет на општината: Зоран Савев

Членови на Совет на општината:

1. Оливер Николов

2. Зоран Георгиев

3. Марија Илиева

4. Томе Митев

5. Соња Атанасова

6. Ванче Митев

7. Петар Коцев

8. Митко Петров

9. Зоран Савев


Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС


Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Зрновци има доставено 7 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_zrnovci_35_sednica_20.12.2011
zapisnik_sovet_zrnovci_34_sednica_30.11.2011
zapisnik_sovet_zrnovci_33_sednica_16.11.2011
zapisnik_sovet_zrnovci_32_sednica_286.10.2011
zapisnik_sovet_zrnovci_31_sednica_26.09.2011
zapisnik_sovet_zrnovci_30_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_zrnovci_29_sednica_11.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Зрновци има доставено 7 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_zrnovci_22_sednica_21.12.2010
zapisnik_sovet_zrnovci_23_sednica_08.02.2011
zapisnik_sovet_zrnovci_24_sednica_02.03.2011
zapisnik_sovet_zrnovci_25_sednica_14.03.2011
zapisnik_sovet_zrnovci_26_sednica_29.04.2011
zapisnik_sovet_zrnovci_27_sednica_30.05.2011
zapisnik_sovet_zrnovci_28_sednica_29.06.2011

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.