Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Кочани PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 38092*                                                                                                                                                                           Категорија на општината

Број на жители: Од 20.001 до 40.000
Број на членови на Советот: 19

Општини во оваа категорија:

Гевгелија, Врапчиште, Кавадарци, Кичево, Кочани,

Крива Паланка, Липково, Радовиш, Сарај,

Шуто Оризари, Бутел, Теарце, Желино, Боговиње

Градоначалник на општината: Ратко Димитровски

Претседател на Совет на општината: Александар Петров

Членови на Совет на општината:

1. Рами Велиов
11. Александар Петров
2. Снежана Хаџипаунова
12. Аки Акиов
3. Љупчо Стојилков
13. Влатко Трајанов
4. Димитар Арсов
14. Жаклина Ф. Свеќаровска
5. Спиро Георгиев
15. Огњан Јовиќ
6. Звонко Митков
16. Босилка Михаилова
7. Даниела Тодосиева
17. Ѓорѓи Алексов
8. Влатко Минов
18. Љупчо Наковски
9. Ратко Христов
19. Соња Атанасова
10. Добре Андов

Преглед по општината

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Кочани има доставено 8 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_kocani_48_sednica_28.12.2011
zapisnik_sovet_kocani_46_sednica_14.11.2011
zapisnik_sovet_kocani_45_sednica_28.10.2011
zapisnik_sovet_kocani_44_sednica_20.10.2011
zapisnik_sovet_kocani_43_sednica_04.001.2011
zapisnik_sovet_kocani_42_sednica_09.09.2011
zapisnik_sovet_kocani_41_sednica_26.08.2011
zapisnik_sovet_kocani_39_sednica_11.07.2011

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Кочани има доставено 7 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_kocani_31_sednica_29.12.2010
zapisnik_sovet_kocani_32_sednica_28.01.2011
zapisnik_sovet_kocani_33_sednica_28.02.2011
zapisnik_sovet_kocani_34_sednica_25.03.2011
zapisnik_sovet_kocani_35_sednica_07.04.2011
zapisnik_sovet_kocani_36_sednica_20.04.2011
zapisnik_sovet_kocani_37_sednica_12.05.2011
zapisnik_sovet_kocani_38_sednica_20.06.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII 

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.