Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Крива Паланка PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 20820*                                                                                                                                                                          Категорија на општината

Број на жители: Од 20.001 до 40.000
Број на членови на Советот: 19

Општини во оваа категорија:

Гевгелија, Врапчиште, Кавадарци, Кичево, Кочани,

Крива Паланка, Липково, Радовиш, Сарај,

Шуто Оризари, Бутел, Теарце, Желино, Боговиње

Градоначалник на општината: Арсенчо Алексовски 

Претседател на Совет на општината: Милка Митовска

Членови на Совет на општината:  

1. Милка Митовска
11. Митко Митовски
2. Александар Ѓоргиевски
12. Олгица Јосифовска
3. Борјанчо Мицевски
13. Оливер Бошковски
4. Горан Стојановски
14. Раде Стоилковски
5. Горица Стоевска- Станковска
15. Ратко Павловски
6. Дане Милошевски
16. Сашко Стојановски
7. Драган Ангеловски
17. Слаѓана Јовановска- Беќарова
8. Емил Јакимовски
18. Снежана Јанковска
9. Ивица Давидовски
19. Сретимир Николовски
10. Љупчо Николовски

 

Преглед по општината

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа п категорија

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Крива Паланка има доставено 7 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_kriva_palanka_37_sednica_24.12.2011
zapisnik_sovet_kriva_palanka_36_sednica_09.12.2011
zapisnik_sovet_kriva_palanka_34_sednica_07.11.2011
zapisnik_sovet_kriva_palanka_33_sednica_08.10.2011
zapisnik_sovet_kriva_palanka_32_sednica_30.09.2011
zapisnik_sovet_kriva_palanka_31_sednica_26.08.2011
zapisnik_sovet_kriva_palanka_30_sednica_15.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Крива Паланка има доставено 5 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_kriva_palanka_24_sednica_24.12.2010
zapisnik_sovet_kriva_palanka_25_sednica_28.01.2011
zapisnik_sovet_kriva_palanka_26_sednica_25.02.2011
zapisnik_sovet_kriva_palanka_27_sednica_14.03.2011
zapisnik_sovet_kriva_palanka_28_sednica_15.04.2011
zapisnik_sovet_kriva_palanka_29_sednica_20.06.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.