Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Свети Николе PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 18497*                                                                                                                                                           Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арачиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Роберт Ѓоргиев 

Претседател на Совет на општината: Марјанчо Саздов (Васко Пашовски***)

Членови на Совет на општината:

1. Стојанче Саздов
9. Зоран Наков
2. Даниела Арсенова
10. Стефчо Максимов
3. Александар Арсов
11. Славица Панева
4. Марија Николовска
12. Стојче Атанасов
5. Александар Стојковски
13. Маја Серафимова-Јосева
6. Андријана Блажевска
14. Мите Митев
7. Марјанчо Саздов
15. Штерјо Ѓоргиев
8. Данче Наков

Преглед по општини

Преглед  по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Свети Николе има доставено 4 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_sveti_nikole_38_sednica_29.12.2011
zapisnik_sovet_sveti_nikole_37_sednica_12.12.2011
zapisnik_sovet_sveti_nikole_36_sednica_09.11.2011
zapisnik_sovet_sveti_nikole_35_sednica_15.09.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Свети Николе има доставено 6 записника од одржани седници на советот****.

 

zapisnik_sovet_sveti_nikole_27_sednica_10.12.2010
zapisnik_sovet_sveti_nikole_28_sednica_29.12.2010
zapisnik_sovet_sveti_nikole_29_sednica_31.01.2011
zapisnik_sovet_sveti_nikole_30_sednica_18.02.2011
zapisnik_sovet_sveti_nikole_31_sednica_10.03.2011
zapisnik_sovet_sveti_nikole_32_sednica_19.04.2011
zapisnik_sovet_sveti_nikole_33_sednica_23.05.2011
zapisnik_sovet_sveti_nikole_34_sednica_21.06.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII 

[*] На вонредните парламентарни избори 2011 година, г-дин Васко Пашовски стана пратеник во Собранието на Р Македонија

*** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.