Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Петровец PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 8255*                                                                                                                                      Категорија на општината

Број на жители: Од 5.001 до 10.000
Број на членови на Советот: 11

Општини во оваа категорија: Могила, Демир Хисар, Чашка, Богданци,

Маврово и Ростуша,Пехчево, М.Каменица,

Чешиново-Облешево, Дебарца,Кривогаштани,Македонски Брод,

Крушево, Сопиште, Петровец,Чучер – Сандево, Центар Жупа

Градоначалник на општината: Борче Митевски 

Претседател на Совет на општината: Ацо Узелац

Членови на Совет на општината:

1. Ацо Узелац
7. Елми Керими
2. Марија Петрушевска
8. Ѓорѓи Ѓорѓиевски
3. Сретен Пауновиќ
9. Зоран Митровиќ
4. Рамиз Дураковиќ
10. Ремзи Халити
5. Анета Ангеловска
11. Горан Јакимовски
6. Фадил Мемедовски

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Петровец има доставено 4 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_petrovec_30_sednica_28.10.2011
zapisnik_sovet_petrovec_29_sednica_30.09.2011
zapisnik_sovet_petrovec_28_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_petrovec_27_sednica_31.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Петровец има доставено 5 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_petrovec_21_sednica_29.12.2010
zapisnik_sovet_petrovec_20_sednica_20.12.2010
zapisnik_sovet_petrovec_22_sednica_11.02.2011
zapisnik_sovet_petrovec_23_sednica_29.03.2011
zapisnik_sovet_petrovec_24_sednica_20.04.2011
zapisnik_sovet_petrovec_25_sednica_26.05.2011
zapisnik_sovet_petrovec_26_sednica_29.06.2011

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.