Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Сопиште PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 5656*                                                                                                                                        Категорија на општината

Број на жители: Од 5.001 до 10.000
Број на членови на Советот: 11

Општини во оваа категорија: Могила, Демир Хисар, Чашка, Богданци,

Маврово и Ростуша,Пехчево, М.Каменица,

Чешиново-Облешево, Дебарца,Кривогаштани,Македонски Брод,

Крушево, Сопиште, Петровец,Чучер – Сандево, Центар Жупа

Градоначалник на општината: Јован Ѓорѓијоски 

Претседател на Совет на општината: Фејзо Јакуповски

Членови на Совет на општината:

1. Фејзо Јакуповски
7. Исни Мемишовски
2. Борче Спасовски
8. Љупчо Димчевски
3. Сашо Стојчевски
9. Батир Мемишовски
4. Трајанка Смилевска
10. Јордан Костадиновски
5. Малзам Љатифи
11. Стево Блажовски
6. Стевче Трпковски

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Сопиште има доставено 2 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_sopiste_36_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_sopiste_35_sednica_18.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Сопиште има доставено  8 записника од одржани седници на советот.

zapisnik_sovet_sopiste_33_svecena_sednica_01.06.2011
zapisnik_sovet_sopiste_34_sednica_29.06.2011
zapisnik_sovet_sopiste_32_sednica_31.05.2011
zapisnik_sovet_sopiste_31_sednica_28.04.2011
zapisnik_sovet_sopiste_30_sednica_06.04.2011
zapisnik_sovet_sopiste_29_sednica_04.03.2011
zapisnik_sovet_sopiste_28_vonredna_sednica_31.01.2011
zapisnik_sovet_sopiste_27_sednica_28.12.2010* Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII