Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Гостивар PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 81042*                                                                                                                                                              Категорија на општината

Број на жители: Од 80.001 до 100.000
Број на членови на Советот: 31

Општини во оваа категорија: Битола, Гостивар, Тетово

Градоначалник на општината: Руфи Османи 

Претседател на Совет на општината: Фадил Зендели


Членови на Совет на општината:

1. Фадил Зендели
11. Хамзи Зендели
21. Иван Куковски
2. Ќани Бајрами
12. Весел Мемеди
22. Бобан Марковски
3. Зумри Емрулаху
13. Илјаз Исмаили
23. Ариф Пини
4. Абил Идризи
14. Абдулхалим Јашари
24. Александар Велјаноски
5. Фејсал Јакупи
15. Ханифе Реџепи Сејфулаи
25. Лилјана Стојановска
6. Хафије Велиу
16. Берат Изаири
26. Жарко Бибоски
7. Флорим Мерсини
17. Муамер Садику
27. Шасине Касами
8. Брикенд Азири
18. Илза Халими
28. Ајдуан Јакупи
9. Земрије Илјази
19. Џумали Незири
29. Зејни Биљали
10. Ахмед Мифтари
20. Јованка Ставревска    Данаковска
30. Иванка Наумческа
31. Менсур Матјан

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Гостивар има доставено 4 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_gostivar_23_sednica_24.11.2011_mkd_alb
zapisnik_sovet_gostivar_22_sednica_21.10.2011_mkd_alb
zapisnik_sovet_gostivar_21_sednica_28.09.2011_mkd_alb
zapisnik_sovet_gostivar_20_sednica_15.08.2011_mkd_alb

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Гостивар има доставено 4 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_gostivar_16_sednica_27.12.2010_mkd_alb
zapisnik_sovet_gostivar_17_sednica_10.03.2011
zapisnik_sovet_gostivar_18_sednica_09.05.2011
zapisnik_sovet_gostivar_19_sednica_28.06.2011.mkd_alb

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.