Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Желино PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 24390*                                                                                                                                                                        Категорија на општината

Број на жители: Од 20.001 до 40.000
Број на членови на Советот: 19

Општини во оваа категорија:

Гевгелија, Врапчиште, Кавадарци, Кичево, Кочани,

Крива Паланка, Липково, Радовиш, Сарај,

Шуто Оризари, Бутел, Теарце, Желино, Боговиње

Градоначалник на општината: Фатмир Изаири 

Претседател на Совет на општината: Шабан Јусуфи

Членови на Совет на општината:

1. Шабан Јусуфи
11. Берзат Исаку
2. Хаџерка Ибиши
12. Афердита Пајазити
3. Милазим Кадри
13. Минах Неџбиу
4. Хузри Тахири
14. Арбен Нуредини
5. Абдилазиз Азизи
15. Касам Арифи
6. Ендер Азири
16. Индира Емурли
7. Ремзи Реџепи
17. Неим Сејфули
8. Ганимете Фејзули
18. Елиф Ајрули
9. Џелил Зулбеари
19. Осман Селмани
10. Јусуф Реџепи

 

Преглед по општината

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Желино има доставено 6 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_zelino_35_sednica_20.12.2011_alb
zapisnik_sovet_zelino_34_sednica_29.11.2011_alb
zapisnik_sovet_zelino_33_sednica_02.11.2011_alb
zapisnik_sovet_zelino_32_sednica_07.10.2011_alb
zapisnik_sovet_zelino_31_sednica_22.09.2011_alb
zapisnik_sovet_zelino_30_sednica_20.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Желино има доставено 6 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_zelino_23_sednica_22.12.2010_alb
zapisnik_sovet_zelino_24_sednica_27.01.2011
zapisnik_sovet_zelino_25_sednica_17.02.2011
zapisnik_sovet_zelino_26_sednica_15.03.2011
zapisnik_sovet_zelino_27_sednica_07.04.2011
zapisnik_sovet_zelino_28_sednica_26.04.2011
zapisnik_sovet_zelino_29_sednica_25.05.2011

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.