Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Тетово PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 86580*                                                                                                                                                                 Категорија на општината

Број на жители: Од 80.001 до 100.000
Број на членови на Советот: 31

Општини во оваа категорија: Битола, Гостивар, Тетово

Градоначалник на општината: Сади Беџети 

Претседател на Совет на општината: Ирфан Емини


Членови на Совет на општината:

1. Ирфан Емини
12. Дурим Лума
22. Ивица Симјановски
2. Кујтиме Илјази
13. Вјолца Бериша
23. Наташа Петровска
3. Реси Абдурахмани
14. Мехмет Абдиу
24. Светлана Карапетрова
4. Осман Исмаили
15. Јетмир Вејсели
25. Александар Симјановски
5. Есвије Муртезани
16. Нехат Садики
26. Андријана Томовска
6. Џезаир Идризи
17. Шерифе Исмаили
27. Стојанчо Трипуновски
7. Лиман Лимани
18. Зехра Сулејмани
28. Шпреса Сула
8. Назмије Идризи
19. Семир Билали
29. Илбер Тахири
9. Дрита Џеладини
20. Музафер Ливoрека
30. Зоран Митревски
10. Даут Арифи
21. Мирослав Кочовски
31. Драган Давидовски
11. Ќефали Хавзија

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Тетово има доставено 6 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_tetovo_34_sednica_29.12.2011_mkd_alb.
zapisnik_sovet_tetovo_33_sednica_30.11.2011_mkd_alb.
zapisnik_sovet_tetovo_32_sednica_27.10.2011_mkd_alb.
zapisnik_sovet_tetovo_31_sednica_15.09.2011_mkd_alb.
zapisnik_sovet_tetovo_30_sednica_25.08.2011_mkd_alb.
zapisnik_sovet_tetovo_29_sednica_14.07.2011_mkd_alb.

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Тетово има доставено 7 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_tetovo_22_sednica_30.12.2010
zapisnik_sovet_tetovo_20_sednica_14.12.2010
zapisnik_sovet_tetovo_22_sednica_27.01.2011
zapisnik_sovet_tetovo_23_sednica_24.02.2011
zapisnik_sovet_tetovo_25_sednica_30.03.2011
zapisnik_sovet_tetovo_26_sednica_28.04.2011
zapisnik_sovet_tetovo_24_sednica_03.03.2011
zapisnik_sovet_tetovo_27_sednica_26.05.2011
zapisnik_sovet_tetovo_28_sednica_30.06.2011

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.