Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Липково PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 27058*                                                                                                                                                                         Категорија на општината

Број на жители: Од 20.001 до 40.000
Број на членови на Советот: 19

Општини во оваа категорија:

Гевгелија, Врапчиште, Кавадарци, Кичево, Кочани,

Крива Паланка, Липково, Радовиш, Сарај,

Шуто Оризари, Бутел, Теарце, Желино, Боговиње

Градоначалник на општината: Садула Дураки 

Претседател на Совет на општината: Скендер Муслиу

Членови на Совет на општината:

1. Абдилхамид Реџепи
11. Ружди Реџепи
2. Бунјамин Мемеди
12. Самет Јахији
3. Вадедин Ибрахими
13. Самир Мемети
4. Дрита Ислами
14. Скендер Муслиу
5. Зебибе Дехари
15. Ќани Зенуни
6. Јетула Јахиу
16. Хаџере Мемеди
7. Лумнуше Авдили
17. Џабир Ислами
8. Меџид Јашари
18. Џевдет Рамани
9. Мумин Јашари
19. Шаип Рамадани
10. Рамадан Шаќири

 

Преглед по општината

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија 

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Липково има доставено 4 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_lipkovo_28_sednica_27.12.2011_alb
zapisnik_sovet_lipkovo_27_sednica_10.11.2011_alb
zapisnik_sovet_lipkovo_26_sednica_18.10.2011_alb
zapisnik_sovet_lipkovo_25_sednica_06.09.2011_alb

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Липково има доставено 5 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_lipkovo_20_sednica_02.02.2011_alb
zapisnik_sovet_lipkovo_21_sednica_21.02.2011_alb
zapisnik_sovet_lipkovo_22_sednica_24.03.2011_alb
zapisnik_sovet_lipkovo_23_sednica_13.04.2011_alb
zapisnik_sovet_lipkovo_24_sednica_30.06.2011_alb

 

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.