Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Теарце PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 22454*                                                                                                                                                                         Категорија на општината

Број на жители: Од 20.001 до 40.000
Број на членови на Советот: 19

Општини во оваа категорија:

Гевгелија, Врапчиште, Кавадарци, Кичево, Кочани,

Крива Паланка, Липково, Радовиш, Сарај,

Шуто Оризари, Бутел, Теарце, Желино, Боговиње

Градоначалник на општината: Исен Асани 

Претседател на Совет на општината: Идавер Хусеини

Членови на Совет на општината:

1. Идавер Хусеини
11. Изет Арифи
2. Халил Реџепи
12. Абдилменаф Даути
3. Вјоса Мифтари
13. Резарт Салиу
4. Шериф Есати
14. Ванчо Милевски
5. Бесник Елези
15. Виолета Јовановска
6. Ханифе Весели
16. Ерим Неими
7. Бетим Мустафи
17. Фадил Абдулхалими
8. Дритон Османи
18. Бесмире Бафтјари
9. Мумин Џемаили
19. Трипун Николовски
10. Мајлинда Дервиши

 

Преглед по општината

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Теарце има доставено 6 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_tearce_vonredna_sednica_29.12.2011_alb
zapisnik_sovet_tearce_9_sednica_14.11.2011_alb
zapisnik_sovet_tearce_8_sednica_27.09.2011
zapisnik_sovet_tearce_7_sednica_14.07.2011
zapisnik_sovet_tearce_11_sednica_22.12.2011_alb
zapisnik_sovet_tearce_10_sednica_15.11.2011_alb

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Теарце има доставено 6 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_tearce_1_sednica_27.01.2011
zapisnik_sovet_tearce_3_sednica_28.03.2011
zapisnik_sovet_tearce_2_sednica_15.02.2011
zapisnik_sovet_tearce_4_sednica_18.04.2011
zapisnik_sovet_tearce_5_sednica_13.05.2011
zapisnik_sovet_tearce_6_sednica_24.06.2011

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.