Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Штип PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 47796*                                                                                                                                            Категорија на општината

Број на жители: Од 40.001 до 60.000
Број на членови на Советот: 23

Општини во оваа категорија: Велес, Охрид, Ѓорче Петров, Центар,

Кисела Вода, Карпош, Струмица, Штип

Градоначалник на општината: Зоран Алексов 

Претседател на Совет на општината: Сузана Николовска

 


Членови на Совет на општината:

1. Љубе Здравков
9. Ванчо Санев
17. Ѓорги Николов
2. Коце Пилатов
10. Димитар Љуботенски
18. Ленче Пуздерлиска
3. Вилма Јованова
11. Сузана Николовска
19. Галаба Вереса
4. Цвета Давиткова
12. Димитар Џонов
20. Симончо Протогеров
5. Војо Маневски
13. Борче Коцев
21. Зоран Костовски
6. Бојан Кереместевски
14. Новит Здравев
22. Ѓорги Бојаџиев
7. Нако Наков
15. Тони Вацев
23. Димитри Ефремов
8. Наташа Шијакова
16. Трајче Нацев

 

Преглед по општина 

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Штип има доставено 2 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_stip_36_sednica_26.07..2011
zapisnik_sovet_stip_35_sednica_15.07..2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Штип има доставено 6 записника од одржани седници на советот**.

zapismik_sovet_stip_28_sednica_28.12.2010
zapismik_sovet_stip_27_sednica_14.12.2010
zapisnik_sovet_stip_29_sednica_31.01.2011
zapisnik_sovet_stip_30_sednica_28.02.2011
zapisnik_sovet_stip_31_sednica_15.03..2011
zapisnik_sovet_stip_32_sednica_15.04..2011
zapisnik_sovet_stip_33_sednica_20.05..2011
zapisnik_sovet_stip_34_sednica_29.06..2011

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII 

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.