Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Центар PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 45412*                                                                                                                                           Категорија на општината

Број на жители: Од 40.001 до 60.000
Број на членови на Советот: 23

Општини во оваа категорија: Велес, Охрид, Ѓорче Петров, Центар,

Кисела Вода, Карпош, Струмица, Штип

Градоначалник на општината: Владимир Тодоровиќ 

Претседател на Совет на општината: Владимир Здравев

 


Членови на Совет на општината:  

1. Адемов Алберт
9. Крстевска - Мојсовска Благородна
17. Саркањац Бранислав
2. Вучевски Иванчо
10. Мирчевски Дамјан
18. Тагасовски Јован
3. Геговски Христо
11. Младеновски Сашо
19. Тасев Љубомир
4. Герасимовски Дончо
12. Остојиќ Јовица
20. Тодоровски Дејан
5. Димитровска Анастасија
13. Пачаџиев Тодор
21. Хот Насер
6. Димитровски Емил
14. Радивојша Менка
22. Цветаноски Александар
7. Здравев Владимир
15. Рангелова Даниела
23. Штерјова Кети
8. Крашница - Чучкова Теута
16. Самарџиска Виолета

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Центар НЕМА доставено записници од одржани седници на советот.

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII