Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Сарај PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 35408*                                                                                                                                                                       Категорија на општината

Број на жители: Од 20.001 до 40.000
Број на членови на Советот: 19

Општини во оваа категорија:

Гевгелија, Врапчиште, Кавадарци, Кичево, Кочани,

Крива Паланка, Липково, Радовиш, Сарај,

Шуто Оризари, Бутел, Теарце, Желино, Боговиње

Градоначалник на општината: Блерим Беџети 

Претседател на Совет на општината: Дритон Зибери

Членови на Совет на општината:  

1. Ајше Ебиби
11. Нора Муамеди
2. Беким Јакупи
12. Раман Штрајку
3. Ваиде Шерифи
13. Ќемал Саити
4. Веап Бакиу
14. Фадиљ Јетиши
5. Вејзие Сали
15. Фатиме Билали
6. Дритон Ебиби
16. Феми Јусуфи
7. Дритон Зибери
17. Харун Сулејмани
8. Екрем Фаризи
18. Џевит Демири
9. Зелије Халими
19. Џемаили Јашари
10. Назиф Шерифи

 

Преглед по општината

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Сарај има доставено 2 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_saraj_25_sednica_12.09.2011
zapisnik_sovet_saraj_24_sednica_12.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Сарај има доставено 3 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_saraj_23_sednica_28.04.2011_alb
zapisnik_sovet_saraj_20_sednica_28.01.2011_alb
zapisnik_sovet_saraj_21_sednica_15.03.2011_alb
zapisnik_sovet_saraj_22_sednica_15.04.2011_alb

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.