Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Карпош PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 59666*                                                                                                                                            Категорија на општината

Број на жители: Од 40.001 до 60.000
Број на членови на Советот: 23

Општини во оваа категорија: Велес, Охрид, Ѓорче Петров, Центар,

Кисела Вода, Карпош, Струмица, Штип

Градоначалник на општината: Стевче Јакимовски 

Претседател на Совет на општината: Трифун Трифуновски

 

 


Членови на Совет на општината:

1. Аце Миноски
9. Дарко Илиевски
17. Радмила Ристовска
2. Александар Паталовски
10. Давор Грче
18. Илија Деспотовски
3. Анета Марковска-Илиевска
11. Душан Велкоски
19. Роберт Јанковски
4. Анка Спасовска
12. Емил Угриновски
20. Роберт Живадиновиќ
5. Биљана Костова
13. Габриела Маџоска
21. Роберто Тошевски
6. Борис Аговски
14. Горан Михајлов
22. Трифун Трифуновски
7. Цветанка Мишевска
15. Мирјана Попоска
23. Жозефина Гласновиќ
8. Данило Цветковски
16. Панче Стојановски

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС 

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Карпош има доставено 7 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_karpos_43_sednica_09.11.2011
zapisnik_sovet_karpos_42_sednica_26.10.2011
zapisnik_sovet_karpos_41_sednica_18.10.2011
zapisnik_sovet_karpos_40_sednica_29.09.2011_prodolzenie_07.10.2011
zapisnik_sovet_karpos_39_sednica_21.09.2011
zapisnik_sovet_karpos_38_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_karpos_37_sednica_08.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Карпош има доставено 7 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_karpos_29_sednica_30.12.2010
zapisnik_sovet_karpos_28_sednica_24.12.2010
zapisnik_sovet_karpos_27_sednica_03.12.2010
zapisnik_sovet_karpos_33_sednica_30.03.2011
zapisnik_sovet_karpos_34_sednica_26.04.2011
zapisnik_sovet_karpos_35_sednica_13.05.2011
zapisnik_sovet_karpos_36_sednica_28.06.2011
zapisnik_sovet_karpos_32_sednica_24.02.2011
zapisnik_sovet_karpos_30_sednica_21.01.2011
zapisnik_sovet_karpos_31_sednica_04.02.2011

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.