Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Бутел PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 36154 *                                                                                                                                                                        Категорија на општината

Број на жители: Од 20.001 до 40.000
Број на членови на Советот: 19

Општини во оваа категорија:

Гевгелија, Врапчиште, Кавадарци, Кичево, Кочани,

Крива Паланка, Липково, Радовиш, Сарај,

Шуто Оризари, Бутел, Теарце, Желино, Боговиње

Градоначалник на општината: Петре Латиновски 

Претседател на Совет на општината: Коце Тапчановски

Членови на Совет на општината:

1. Коце Тапчановски
11. Игор Илковски
2. Оливер Станојоски
12. Даниела Белимова
3. Далибор Милановски
13. Сенад Смаиловиќ
4. Слаѓана  Дамјановска
14. Мирче Тодоровски
5. Љупчо Тарчуговски
15. Баки Халими
6. Иванка Лазароска
16. Дритон Речица
7. Круме Шишковски
17. Ајла Фетаи
8. Шевко Дрндар
18. Агим Јусуфи
9. Елисавета Најдоска
19. Севдар Махмут
10. Хаки Бајрам

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Бутел има доставено 4 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_butel_33_sednica_31.10.2011
zapisnik_sovet_butel_32_sednica_27.09.2011
zapisnik_sovet_butel_30_sednica_06.07.2011
zapisnik_sovet_butel_31_sednica_22.08.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Бутел има доставено 6 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_butel_24_sednica_28.12.2010
zapisnik_sovet_butel_25_sednica_27.01.2011
zapisnik_sovet_butel_26_sednica_24.02.2011
zapisnik_sovet_butel_27_sednica_17.03.2011
zapisnik_sovet_butel_28_sednica_26.04.2011
zapisnik_sovet_butel_29_sednica_22.06.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

*Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.