Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Битола PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 95385*                                                                                                                                                             Категорија на општината

Број на жители: Од 80.001 до 100.000
Број на членови на Советот: 31

Општини во оваа категорија: Битола, Гостивар, Тетово

Градоначалник на општината: Владимир Талески 

Претседател на Совет на општината: Силвана Богоја Ангелевска


Членови на Совет на општината:

1. Силвана Ангелевска 11. Зоре Георгиевска 21. Љиљана Обедниковска
2. Зоран Гешовски 12. Димче Попов 22. Јулијана Силјановска
3. Борис Дарковска 13. Николина Ристевска 23. Наташа Струмениковска
4. Димовски Илче 14. Томислав Стојчевски 24. Методија Тасевски
5. Моника Јовановска 15. Зоран Талевски 25. Златко Ќурчиевски
6. Весна Јовковска 16. Леонида Чолаковски 26. Борис Чоревски
7. Николче Котевски 17. Маргарита Ивановска 27. Валентин Груевски
8. Сашо Илијовски 18. Кочо Баљаров 28. Горан Милевски
9. Владо Ивановски 19. Томе Наумов 29. Тони Велјановски
10. Златко Милошевски 20. Оливер Николоски 30. Оливер Цветкоски


31. Драган Ристевски

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Битола има доставено 10 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_bitola_vonredna_sednnica_09.02.2011
zapisnik_sovet_bitola_43_sednnica_28.12.2011
zapisnik_sovet_bitola_42_sednnica_22.12.2011
zapisnik_sovet_bitola_41_sednnica_30.11.2011
zapisnik_sovet_bitola_40_sednnica_03.11.2011
zapisnik_sovet_bitola_39_sednnica_26.10.2011
zapisnik_sovet_bitola_38_sednnica_28.09.2011
zapisnik_sovet_bitola_37_sednnica_25.08.2011
zapisnik_sovet_bitola_36_sednnica_25.07.2011
zapisnik_sovet_bitola_35_sednnica_11.07.2011

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Битола има доставено 7 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_bitola_28_sednnica_23.12.2010
zapisnik_sovet_bitola_vonredna_sednnica_09.02.2011
zapisnik_sovet_bitola_29_sednnica_31.01.2011
zapisnik_sovet_bitola_30_sednnica_28.02.2011
zapisnik_sovet_bitola_31_sednnica_15.03.2011
zapisnik_sovet_bitola_32_sednnica_28.04.2011
zapisnik_sovet_bitola_33_sednnica_09.05.2011
zapisnik_sovet_bitola_34_sednnica_21.06.2011

 

* Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.