Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Томе Тутурески PDF Печати Е-пошта
Tome Tutureski
Роден е на 01.02.1970 година во Ст. Леонардс, Австралија. Има завршено средно образование. Сопственик е на приватна фирма "Тутуре комерц". Ова е негов прв мандат како член на Советот на општина Дебарца. Зборува англиски јазик.

Член е на следните комисии:
• Комисија за месна самоуправа, одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија;
• Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој. 


јули - декември 2010

Советот на општина Дебарца во периодот јули - декември 2010 година има одржано 7 седници на кои биле поставени вкупно 69 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Дебарца, во овој период, е 7.

Број на присуства

7

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

0

0

Број на излагања

2

Гласања Г1/гласал

67

Гласања Г1/ не гласал

0

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0

 

 јануари – јуни 2010Советот на општина Дебарца во периодот јануари – јуни 2010 година има одржано 5 седници на кои биле поставени вкупно 45 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Дебарца, во овој период е 5

Број на присуства

5

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

0

0

Број на излагања

6

Гласања Г1/гласал

45

Гласања Г1/ не гласал

0

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0