Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Николина Балтоска - одземен мандат PDF Печати Е-пошта
Nikolina Baltoska 2

Родена е на 19.05.1981 година во Охрид. Има завршено Факултет за туризам и угостителство и е невработена. Ова е нејзин прв мандат како член на Советот на општина Дебарца. Зборува англиски јазик.

Член е на следните комисии:
• Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
• Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина.


 

На 21 седницата на Советот на општина Дебарца одржана на 29.12.2010 година по препорака на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, советот го одзеде мандатот на советничката Николина Балтоска поради редовно отсуство од седниците на советот. На нејзино место Советник во општина Дебарца ќе биде наредниот кандидат од советничката група на партијата од која беше и бившата советничка


јули - декември 2010

Советот на општина Дебарца во периодот јули - декември 2010 година има одржано 7 седници на кои биле поставени вкупно 69 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Дебарца, во овој период, е 7.

Број на присуства

7

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

7

0

Број на излагања

0

Гласања Г1/гласал

0

Гласања Г1/ не гласал

0

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0

 јануари – јуни 2010


Советот на општина Дебарца во периодот јануари – јуни 2010 година има одржано 5 седници на кои биле поставени вкупно 45 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Дебарца, во овој период е 5

Број на присуства

4

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

1

0

Број на излагања

11

Гласања Г1/гласал

40

Гласања Г1/ не гласал

0

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0