Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Јован Мирчески PDF Печати Е-пошта
Jovan Mirceski


Роден е на 19.01.1970 година. Има завршено средно образование и по професија е електротехничар. Сопственик е на приватна фирма "Пупе компани" и ова е негов трет мандат како член на Советот на општина Дебарца. 
Зборува чешки и германски јазик.

Член е на следните комисии: 
• Комисија за мандатни прашања, избори и именувања; 
• Комисија за статут и прописи;
• Комисија за месна самоуправа, одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија.


 


јули - декември 2010

Советот на општина Дебарца во периодот јули - декември 2010 година има одржано 7 седници на кои биле поставени вкупно 69 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Дебарца, во овој период, е 7.

Број на присуства

7

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

0

0

Број на излагања

5

Гласања Г1/гласал

67

Гласања Г1/ не гласал

0

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0

 

 јануари – јуни 2010

Советот на општина Дебарца во периодот јануари – јуни 2010 година има одржано 5 седници на кои биле поставени вкупно 45 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.
Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Дебарца, во овој период е 5

Број на присуства

5

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

0

0

Број на излагања

7

Гласања Г1/гласал

45

Гласања Г1/ не гласал

0

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0