Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Благојче Блажески PDF Печати Е-пошта
Blagojce Blazeski

 

 

Роден е на 05.04.1984 година во Струга. Има завршено средно образование и по професија е електро монтер. Вработен е во ЕВН Македонија и ова е негов прв мандат како член на Советот на општина Дебарца. Зборува италијански јазик.

Член е на следните комисии:
• Комисија за земјоделие и сточарство;
• Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина.

 

 

 


јули - декември 2010

Советот на општина Дебарца во периодот јули - декември 2010 година има одржано 7 седници на кои биле поставени вкупно 69 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Дебарца, во овој период, е 7.

Број на присуства

7

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

0

0

Број на излагања

1

Гласања Г1/гласал

67

Гласања Г1/ не гласал

0

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0

 јануари – јуни 2010

 

 

 

Советот на општина Дебарца во периодот јануари – јуни 2010 година има одржано 5 седници на кои биле поставени вкупно 45 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Дебарца, во овој период е 5

Број на присуства

5

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

0

0

Број на излагања

9

Гласања Г1/гласал

45

Гласања Г1/ не гласал

0

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0