Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Кавадарци PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 38741*                                                                                                                                                                          Категорија на општината

Број на жители: Од 20.001 до 40.000
Број на членови на Советот: 19

Општини во оваа категорија:

Гевгелија, Врапчиште, Кавадарци, Кичево, Кочани,

Крива Паланка, Липково, Радовиш, Сарај,

Шуто Оризари, Бутел, Теарце, Желино, Боговиње

Градоначалник на општината: Александар Панов 

Претседател на Совет на општината: Илија Тренчев

Членови на Совет на општината:

1. Илија Тренче
11. Развигор Кабранов
2. Весна Пемова
12. Бетиане Китев
3. Врбица Стефанов
13. Ристо Сакалиев
4. Виолета Богевска-Наумовска
14. Ташо Радњански
5. Слободан Ивановски
15. Перо Митрев
6. Златко Ѓорчев
16. Весна Коцева
7. БлажеТасев
17. Мара Мартиновска
8. Горан Димитров
18. Љупчо Делов
9. Панчо Кимов
19. Панчо Минов
10. Борис Давидов

 

Преглед по општината

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Кавадарци има доставено 9 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_kavadarci_48_sednica_27.12.2011
zapisnik_sovet_kavadarci_47_sednica_20.12.2011
zapisnik_sovet_kavadarci_46_sednica_31.019.2012
zapisnik_sovet_kavadarci_45_sednica_15.11.2011
zapisnik_sovet_kavadarci_44_sednica_31.10.2011
zapisnik_sovet_kavadarci_43_sednica_28.09.2011
zapisnik_sovet_kavadarci_41_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_kavadarci_40_sednica_29.07.2011
zapisnik_sovet_kavadarci_39_sednica_20.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Кавадарци има доставено 8 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_kavadarci_32_sednica_24.01.2011
zapisnik_sovet_kavadarci_33_sednica_28.02.2011
zapisnik_sovet_kavadarci_34_sednica_11.03.2011
zapisnik_sovet_kavadarci_35_sednica_15.03.2011
zapisnik_sovet_kavadarci_prodolzenie_32_sednica_11.03.2011
zapisnik_sovet_kavadarci_prodolzenie_35_sednica_12.04.2011
zapisnik_sovet_kavadarci_prodolzenie_35_sednica_18.03.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.