Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Аеродром PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 72009*                                                                                                                                  Категорија на општината                

Број на жители: Од 60.001 до 80.000
Број на членови на Советот: 27
Општини во оваа категорија: Прилеп, Аеродром, Чаир, Гази Баба, Струга

Градоначалник на општината: Ивица Коневски                                                          

Претседател на Совет на општината: Виктор Камилоски                                                                            

Членови на Совет на општината:

1. Виктор Камилоски
10. Синиша Стојаноски
19. Зоран Атанасов
2. Зоран Никчевски
11. Драгана Букилица
20. Златко Марин
3. Весна Босиљанова
12. Сашо Петковски
21. Марија Митаноска
4. Александар Стојчевски
13. Перица Голомеиќ
22. Александар Тодоровски
5. Бојан Савески
14. Весна Ангелевска
23. Ивана Јаргиќ
6. Магдалена Андева
15. Слободан Дончевски
24. Мирослав Недески
7. Пане Антовски
16. Линдита Атанасова
25. Драган Николовски
8. Гордана Богичевиќ
17. Диме Велковски
26. Наташа Марковска – Василевска
9. Гоце Трпковски
18. Зоран Милошевиќ
27. Мелина Голубовска

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија


Во периодот од 01.07.2011 до 31.12.2011 Општина Аеродром има доставено 6 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_aerodrom_55_sednica_29.11.2011
zapisnik_sovet_aerodrom_54_sednica_10.10.2011
zapisnik_sovet_aerodrom_53_sednica_28.09.2011
zapisnik_sovet_aerodrom_52_sednica_07.09.2011
zapisnik_sovet_aerodrom_51_sednica_29.08.2011
zapisnik_sovet_aerodrom_50_sednica_15.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Аеродром има доставено 8 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_aerodrom_43_sednica_15.12.2010
zapisnik_sovet_aerodrom_42_sednica_10.12.2010
zapisnik_sovet_aerodrom_44_sednica_24.01.2011
zapisnik_sovet_aerodrom_45_sednica_07.02.2011
zapisnik_sovet_aerodrom_46_sednica_08.03.2011
zapisnik_sovet_aerodrom_47_sednica_14.04.2011
zapisnik_sovet_aerodrom_48_sednica_20.05.2011
zapisnik_sovet_aerodrom_49_sednica_16.06.2011

                                                                               

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

**.Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.