Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Кисела Вода PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 57236*                                                                                                                                           Категорија на општината

Број на жители: Од 40.001 до 60.000
Број на членови на Советот: 23

Општини во оваа категорија: Велес, Охрид, Ѓорче Петров, Центар,

Кисела Вода, Карпош, Струмица, Штип

Градоначалник на општината: Марјан Ѓорчев 

Претседател на Совет на општината: Звонко Спасовски

 


Членови на Совет на општината: 

1. Алексоски  Киро
9. Ефремов Зоран
17. Саздовски  Чедомир
2. Андонова Гордана
10. Здравковска Маја
18. Спасовски Звонко
3. Видиќ Дивна
11. Ицовски Влатко
19. Марјанчо Трајковски
4. Георгиевски Бранко
12. Игњатовиќ Бранислав
20. Трајковски Љупчо
5. Димишковски Томе
13. Кнежевиќ Милован
21. Трајчев Љупчо
6. Димоски  Јовица
14. Крстевски Јово
22. Трајковски Петре
7. Ѓорѓиева Марија
15. Новачевска Славица
23. Цветковски Зоран
8. Ѓорѓиевска Анчевска Јасминка
16. Петровска Виолета

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Кисела Вода има доставено 5 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_kisela_voda_36_sednica_18.10.2011
zapisnik_sovet_kisela_voda_35_sednica_20.09.2011
zapisnik_sovet_kisela_voda_34_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_kisela_voda_33_sednica_19.07.2011
zapisnik_sovet_kisela_voda_32_sednica_14.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Кисела Вода има доставено 6 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_kisela_voda_25_sednica_28.12.2010
zapisnik_sovet_kisela_voda_24_sednica_21.12.2010
zapisnik_sovet_kisela_voda_26_sednica_28.01.2011
zapisnik_sovet_kisela_voda_27_sednica_28.02.2011
zapisnik_sovet_kisela_voda_28_sednica_15.03.2011
zapisnik_sovet_kisela_voda_29_sednica_19.04.2011
zapisnik_sovet_kisela_voda_30_sednica_31.05.2011
zapisnik_sovet_kisela_voda_31_sednica_16.06.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.