Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Шуто Оризари PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 22017*                                                                                                                                                                           Категорија на општината

Број на жители: Од 20.001 до 40.000
Број на членови на Советот: 19

Општини во оваа категорија:

Гевгелија, Врапчиште, Кавадарци, Кичево, Кочани,

Крива Паланка, Липково, Радовиш, Сарај,

Шуто Оризари, Бутел, Теарце, Желино, Боговиње

Градоначалник на општината: Елвис Бајрам 

Претседател на Совет на општината: Сеад Исмаил

Членови на Совет на општината:  

1. Абдула Мустафа
11. Мамудије Ибраими
2. Белѓузар Бахтијар
12. Нешат Џафер
3. Бесим Љимани
13. Ракип Дочи
4. Беџет Сејди
14. Рикардо Сали
5. Демир Јашар
15. Саит Хамити
6. Демир Сулејман
16. Сеад Исмаил
7. Дидар Шериф
17. Сејфо Кадри
8. Елвира Демирова
18. Семра Мустафа
9. Енвер Илјаз
19. Халид Исени
10. Кариман Али

Преглед по општината

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија 


Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Шуто Оризари има доставено 6 записника од одржани седници на советот**.

Files:
zapisnik_sovet_suto_orizari_18_sednica_
zapisnik_sovet_suto_orizari_17_sednica_
zapisnik_sovet_suto_orizari_16_sednica_
zapisnik_sovet_suto_orizari_13_sednica_dekemvri_2010
zapisnik_sovet_suto_orizari_14_sednica_
zapisnik_sovet_suto_orizari_15_sednica_

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

*Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.