Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Чучер Сандево PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 8493 *                                                                                                                                          Категорија на општината

 Број на жители: Од 5.001 до 10.000
Број на членови на Советот: 11

Општини во оваа категорија: Могила, Демир Хисар, Чашка, Богданци,

Маврово и Ростуша,Пехчево, М.Каменица,

Чешиново-Облешево, Дебарца,Кривогаштани,Македонски Брод,

Крушево, Сопиште, Петровец,Чучер – Сандево, Центар Жупа

Градоначалник на општината: Јован Пејковски 

Претседател на Совет на општината: Златко Поповски

Членови на Совет на општината:

1. Бобан Рајчиќ
7. Имер Амати
2. Даниел Марковиќ
8. Јаворка Комненовиќ
3. Драги Кметовски
9. Небојша Нојкиќ
4. Златко Манџуковски
10. Петко Бошковски
5. Златко Поповски
11. Сунчица Пиркова
6. Златко Славковиќ

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Чучер Сандево НЕМА доставено записници од одржани седници на советот.

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII