Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Иванка Наумческа - нов советник PDF Печати Е-пошта

Родена на 02.01.1955 во Гостивар. Има дипломирано на медицинскиот факултет и моментално е на специјализација. Вработена е во Центарот за Јавно здравство во Тетово - подрачна единица Гостивар

Член е на следните комисии:   Нема податок

 


 

јули - декември 2010

Советот на општина Гостивар во периодот јули - декември 2010 година има одржано 5 седници на кои биле поставени вкупно 55 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Гостивар, во овој период, е 5.

По престанокот на мандатот на советникот Тони Ефремоски, советничката го превзема неговото место како следен кандидат од советничката листа на партијата која ги номинирала.

Број на присуства

2

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

0

0

Број на излагања

0

Гласања Г1/гласал

2

Гласања Г1/ не гласал

0

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0

 

1 Поради неможност да се одреди кои членови на Советот биле присутни/ отсутни според податоците дадени во записникот, присуството/ отсуството од вонредната седница на Советот од 10.12.2010 не е земено предвид во табелата.

2 Погледни забелешка 1.

3 Податоците се нецелосни поради неможност од добиените записници да се утврди бројот на присутни/ отсутни членови на Советот во моментот на гласањето по одредени точки на седниците.