Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Бурим Сула PDF Печати Е-пошта
Burim Sula

Роден е на 24.11.1981 во Кичево. Има завршено високо образование и по професија е детектив. Не е вработен и ова е негов прв мандат како член на Советот на општина Осломеј. Зборува англиски јазик.

Член е на следните комисии:
• Комисија за планирање, уредување на просторот и заштита на животната средина и природата;
• Комисија за комунални дејности и сообраќај;
• Комисија за јавни дејности;
• Комисија за надзор и контрола на финансиските и материјалните средства на општината,
• Управен одбор на ЈП "Хигиена";
• Комисија за реализирање на Спогодбата со РЕК "Осломеј".

Член е на Одборот за контрола на материјалните и финансиските средства на ЈП "Хигиена", Партиципативното тело од областа на урбанизмот и претставник е на Општина Осломеј во Управниот одбор на ОУ "Ѓерг Кастриот Скендербег" Србица.

 


 

јули - декември 2010

Советот на општина Осломеј во периодот јули - декември 2010 година има одржано 3 седници на кои биле поставени вкупно 31 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници. 

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Осломеј, во овој период, е 3.

Број на присуства

3

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

0

0

Број на излагања

12

Гласања Г1/гласал

581

Гласања Г1/ не гласал

01

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0

1 Податоците се нецелосни поради неможност од добиените записници да се утврди бројот на присутни/ отсутни членови на Советот во моментот на гласањето по одредени точки на седниците 

јануари – јуни 2010

 

Советот на општина Осломеј во периодот јануари – јуни 2010 година има одржано 2 седници на кои биле поставени вкупно 25 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Осломеј, во овој период, е 2.


Број на присуства

2

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

0

0

Број на излагања

5

Гласања Г1/гласал

23*

Гласања Г1/ не гласал

0

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0

*Во записникот од шестата седница, по точкa 13 нема податоци за гласањато, а точка 15 од истата седница се Советнички прашања по која не се гласа.